ГАРАНЦИЯ

Грижата за клиентите и качеството на следпродажбеното обслужване са нашите изключителни  приоритети. Ние с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси:

тел. 0888 233 088 от понеделник до петък от 9:00 – 18:00 часа.

e-mail: office@toby.bg

Чувствайте се свободни да се свържете с нас. Ние предлагаме помощ в обхвата на гаранционния и извънгаранционния сервиз, както и с всички въпроси, свързани с ежедневната употреба на нашите продукти.

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок за нашите продукти е 24 месеца. Основание за гаранционния сервиз е доказателството за покупка (касов бон, платежен документ, документ за наложен платеж и т.н.).

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

1. Име и адрес на гаранта: Емони Груп ООД, гр. Варна, ул. Средец 37

2. Емони Груп ООД гарантира, че продукта е без дефекти, които нарушават целостта му или възпрепятстват използването на продукта, както е описано в ръководството за потребителя.

3. Гаранционният срок започва да тече от деня на закупуване на продукта и продължава 24 месеца.

4. В случай на възникнал дефект, свържете се с продавача. Моля, никога не изпращайте продукт за сметка на Емони Груп ООД без предварително съгласуване. В този случай рискувате да заплатите всички разноски по транспорта на продукта.

5. Срокът за отстраняване на фабрични дефекти е 30 дни. В случай, че се налага по продължително изчакване, ще бъдете уведомени за това.

6. Гаранционният срок се удължава с продължителността на ремонта.

7. Щети, които са извън обхвата на гаранцията, т.е. са резултат от неспазване на указания за употреба могат да бъдат отстранени за сметка на потребителя след съгласуване с потребителя.

8. Методът за ремонт на продукта се определя от гаранта.

9. Гаранцията не покрива:

– повреди, причинени от употреба и поддръжка, които не са в съответствие с инструкциите за употреба, неправилна експлоатация и съхранение,

– произволни промени и ремонти, извършени от неупълномощени лица,

– механични и термични повреди в резултат на употреба продукта след закупуването му (напр. драскотини, повредени тапицерии, счупени части и т.н.)

– увреждане на тъкани, причинени от продължително излагане на лъчи (слънчево избледняване).

– увреждания от химически произход (напр. неправилно използване на перилни и почистващи препарати) 

– увреждания следствие натоварвания надхвърлящи обичайната и естествена употреба на продукта

10. Ако платежния документ е изгубен, не се издават дубликати.

11. Териториално покритие на гаранционната защита – България, с цел изпълнение на правата от гаранцията, потребителят трябва да докладва по описания по-горе начин на продавача в България.

12. Гаранциите за продукти не изключват, ограничават или преустановяват правата купувач, произтичащи от ЗЗП.

13. Преди всяка употреба на продукта проверете дали е напълно окомплектован и дали всички функции работят правилно. В случай на разминаване не използвайте продукта и се свържете с продавача незабавно.

14. Гаранционен ремонт може да бъде комбиниран от съображения за сигурност с подмяна или модификация на някои елементи на продукта, причиняващи промени във външния вид или някои функции.